Aflæsning af vandmålere


Hver ejendoms vandmåler skal aflæses 31/12

Aflæsningskort udsendes af Hjørring Vandselskab A/S, 
aflæsningen skal indberettes til Hjørring Vandselskab A/S
hvor vi får aflæsningerne fra til beregning af slutopgørelse og a`conto opkrævninger

Ved aflæsning og indberetning af flytning skal 
du klikke her